Nam Việt Minh Vương

AmaterasHM King

◊ kết nối ◊

« Amateras HM »

♦ Phong cách cá nhân

Cung Bảo Bình ♥ độc lập, tự do và không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.
Vui vẻ, thoải mái, thẳng thắn và không ngại va chạm, sẵn sàng chấp nhận đi ngược số đông.